TR EN
Doğaya Saygımız Tescillendi.
 

SEREL , Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU) tarafından verilen ve dünyaca kabul edilen en önemli çevre etiketi olan ‘Tip III Çevresel Ürün Beyanı’nı almayı hak etmiştir.

ECOLOGIC ÜRÜNLER... HERKESE, HER ŞEYE SAYGI!

SEREL, yaşamın sürdürülebilirliğinin doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyor. Ve 30 yılı aşkın bir süredir, çevre ve gelecek bilinciyle, üretim sürecinden itibaren, yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek enerji ve hammadde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlıyor.

SEREL’in geliştirdiği ECOLOGIC ürünler, başta su olmak üzere yenilenemeyen doğal kaynakları korumayı hedefleyen bir yaklaşımla tüketiciyi doğa dostu teknolojilerle buluşturuyor.

Kalitesiyle yıllarca tüketici ile beraber olan SEREL, doğaya saygılı ürünleriyle dünyanın gelecekte de aynı ekolojik yapıda olmasını hedeflemektedir.

 

“Yıllarca beraber olmak” için.

 

EPD Belgesi Nedir?

EPD, bir ürünün çevre performansının ISO 14040/44 (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi=LCA) standardına göre tüm üretim aşamalarını içine alacak şekilde değerlendirilmesidir.  Bağımsız kurumlarca üreticinin sağladığı bilgilerle hazırlanan EPD belgesi, ürünün teknik tanımı, üretici firma detayları ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi sonuçlarından meydana gelir.

Neden Önemlidir?

· EPD Belgeleri, Avrupa'da yapılarda sürdürebilirlik normunda tanımlanan ve EN 15804 uyumlu EPD belgeleri Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği tarafından 2013 yılından itibaren talep edilmeye başlandı. Yapı malzemelerine CE işareti koyabilmek için üretimde kaynakların sürdürülebilir kullanımı gerekliliği EPD ile yerine getirilmektedir.

· Türkiye'nin de gündeminde olan LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli yapı ürünleri ilave puan sağlamaktadır.

· Bina boyutunda EPD belgeleri, kullanım alanına göre karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi nicel çevresel göstergeleri belgeleyebilmektedir.

· Yapı ürünleri üreticileri çevreye olan etkilerini beyan ederek çevreye duyarlılığı bir kurumsal sorumluluk olarak da gösterebilmektedirler. 

· EPD belgelendirmesinin temeli olan LCA çalışmaları sonucunda yapı ürünlerinin üretimindeki süreçleri ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri detaylı bir şekilde irdeleme fırsatı bularak yeni politikalar geliştirme fırsatı elde edilmektedir.

· Enerji ve kaynak verimliliği konusunda eko-tasarım yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır.