TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Teknolojimizi, insan kaynaklarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirerek müşteri odaklı çalışmayı ilke haline getirmek ve ürünlerimizin en üst kalite seviyesinde sürekliğini ve gelişimini sağlamak. "En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır" anlayışı içerisinde çalışanlarımızın yeteneklerinden gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak verimliliklerini arttırmak, eğitim ve diğer faaliyetlerle gelişmelerine imkan tanımak, bilgi transferinin ve paylaşımının sağladığı sevgi ve saygının var olduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak Toplam kalite yönetimini gerçekleştirmek amacıyla değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü bir seramik sağlık gereçleri şirketi olmayı hedefler.


TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SEREL, yaşamın sürdürülebilirliğinin doğal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğunu biliyor. Çevre ve gelecek bilinciyle, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak, faaliyetlerimizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdürmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıklarımızın geri kazanım, yeniden değerlendirilmesi bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakların tüketimini azaltarak çevre dostu ürünler üretmek.


TS ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İş sağlığı ve güvenliği amaç, hedef ve programlarımızı gerçekleştirmek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini, eğitimini ve sürekli gelişmesini sağlamak. Kuruluşun danışma ve çalışanların katılımı için proses/prosesleri oluşturma ve uygulamasını sağlamak. İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlanmakla beraber tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde meslek hastalığı riskleri ile beraber diğer tüm risklerin en aza indirilmesi ve fırsatların belirlenmesi için risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak tehlikeleri ortadan kaldırmayı amaçlar.


TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ Müşterilerimizin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, gelen şikayetlerin objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirme ve kontrollerin sürekli yapılarak müşteri memnuniyetini öncelikle çalışanlarımızdan başlattığımızı, Müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas alarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş olduğumuzu taahhüt eder ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliriz.


TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SEREL, Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, İklim değişikliği ile mücadele için tüm süreçlerimizi yenilikçi çözüm anlayışı ile geliştirmeyi amaçlar.


Yönetim sistemlerimizin performansının etkinliğini sağlamak, risk ve fırsatları belirleyerek sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak. Hedef ve programlarımızı sürekli gözden geçireceğimizi ve hedeflere ulaşmak için gerekli alt yapı, bilgi ve teknoloji ihtiyacını karşılayacağımızı, faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun, mevzuat ve yönetim sistemlerimizin şartlarına, şirket yönetmeliklerine uymayı taahhüt ederiz.