Kandilli Rasathanesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TÜRKÇE EL YAZMASI ESERLER

Elginkan Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi’nde Bulunan Türkçe El Yazmaları Kataloğu” adlı çalışmanın basım ve yayımı için 60.000 TL bağışta bulunmuştur. En eski Türkçe elyazmasının 15.yüzyıla ait olduğu bu koleksiyon dünyada belki de aynı konudaki el yazması eserlerin toplu olarak bulunduğu tek koleksiyondur. Ayrıca yazma nüshası tek veya nadir olan bazı eserleri içerdiğinden ya da çok eski tarihli nüshalara sahip olması bakımından dünyadaki koleksiyonlar arasında önemli bir yere sahiptir.

İlki 2007 yılında Vakfımızca bastırılan, 2012 yılında da ikinci cildi yayınlanan katalog, araştırmacılar için önemli bir kaynak özelliğindedir. El yazmaları koleksiyonunun Arapça, Farsça ve Osmanlıca orjinalleri Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurucu Başkanı Prof.Dr.Günay Kut öncülüğünde bir ekip tarafından tek tek taranarak düzenlenmiştir.